بیانیه ها پیام ها

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام

اعدام در جمهوری اسلامی «قتل عمد سازمان‌یافته ی حکومتی»ست. مجازات اعدام «از هر قتلی شنیع‌تر و جنایت‌بارتر است. حکومت جمهوری اسلامی از حکم اعدام به عنوان وسیله ای برای سرکوب مخالفان و معترضان و ایجاد رعب و وحشت به منظور جلوگیری از اعتراض و مخالفت با استبداد دینی و فقر و فلاکت و سیه‌روزی مردم […]

گردهمایی ۴ آبان در پاریس

گسترش گفتمان ملی در راه همبستگی ملی برای گذارخشونت پرهیز به قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش های حقوق بشر و جهان گرا

گسترش گفتمان ملی در راه همبستگی ملی برای گذارخشونت پرهیز به قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش های حقوق بشر و جهان گرا

درخواست کنشگران درون کشور از سازمان ملل برای برگزاری رفراندوم در ایران

خبرها رسانه گفتگوها

International Conference on Women’s Revolution in Iran: Women Life Freedom- Vienna

Thursday 22 June 2023, 09:00 – 18:00 Otto-Mauer-Zentrum, Währinger Str. 2-4, 1090 Vienna PROGRAMME

گفتگو و بیانیه مشترک پارلمان اروپا سه شنبه ۲۳ اسفند، ساعت ۲ تا ۳ بعدازظهر

کنفرانس چهاردهم بهمن: “آزادی برای ایرانیان” – زن، زندگی، آزادی

تو با ایران هم آوا شو

راوی

کنفرانس ۲۳ اسفند پارلمان اروپا در پشتیبانی از ملت ایران

پارلمان فرانسه- ۳ فوریه ۲۰۲۳

گردهمایی ۴ آبان در پاریس

راوی نامه ها ویدیوها

درخواست کنشگران درون کشور از سازمان ملل برای برگزاری رفراندوم در ایران

۱۰۲ کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسی‌عقیدتی از داخل ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. امضاکنندگان این نامه از جامعه جهانی خواسته‌اند تا «به واسطه شورای امنیت سازمان ملل متحد… برای گذار خشونت‌پرهیز به سوی […]

چهارمین دیدار برایان هوک با اعضای جامعه ایرانی خارج از کشور