بیانیه ها کارزارها نگاره

گردهمایی ۴ آبان در پاریس

گسترش گفتمان ملی در راه همبستگی ملی برای گذارخشونت پرهیز به قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش های حقوق بشر و جهان گرا

گسترش گفتمان ملی در راه همبستگی ملی برای گذارخشونت پرهیز به قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش های حقوق بشر و جهان گرا

درخواست کنشگران درون کشور از سازمان ملل برای برگزاری رفراندوم در ایران

نامه سوم

به پیشگاه ملت بزرگ ایران «هم آوا برای بایکوت انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم، به وسیله مردم و برای مردم»

Uncategorized خبرها رسانه

گفتگو و بیانیه مشترک پارلمان اروپا سه شنبه ۲۳ اسفند، ساعت ۲ تا ۳ بعدازظهر

کنفرانس چهاردهم بهمن: “آزادی برای ایرانیان” – زن، زندگی، آزادی

تو با ایران هم آوا شو

پارلمان فرانسه- ۳ فوریه ۲۰۲۳

کارزارها

کنفرانس ۲۳ اسفند پارلمان اروپا در پشتیبانی از ملت ایران

پارلمان فرانسه- ۳ فوریه ۲۰۲۳

گردهمایی ۴ آبان در پاریس

کارزارها نامه ها ویدیوها

درخواست کنشگران درون کشور از سازمان ملل برای برگزاری رفراندوم در ایران

۱۰۲ کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسی‌عقیدتی از داخل ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. امضاکنندگان این نامه از جامعه جهانی خواسته‌اند تا «به واسطه شورای امنیت سازمان ملل متحد… برای گذار خشونت‌پرهیز به سوی […]

چهارمین دیدار برایان هوک با اعضای جامعه ایرانی خارج از کشور