گسترش گفتمان ملی در راه همبستگی ملی برای گذارخشونت پرهیز به قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش های حقوق بشر و جهان گرا
بیانیه ها نامه ها

گسترش گفتمان ملی در راه همبستگی ملی برای گذارخشونت پرهیز به قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش های حقوق بشر و جهان گرا

 

Fourth-letter

گسترش گفتمان ملی در راه همبستگی ملی

برای گذارخشونت پرهیز به قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش های حقوق بشر و جهان گرا

 

ملت بزرگ ایران به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، با نمایش شکوهمندترین نافرمانی مدنی به دور از خشونت، انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ را تحریم کردند و هم‌آوا به حکومت جمهوری اسلامی «نه» گفتند. اعتراضات و اعتصابات بخش‌های گوناگون در سراسر کشور به پیش است، که خود بیانگر اراده و رای ما در هم‌سویی با جنبش همبستگی ملی است.

‎اکنون، زمان آن است که حلقه‌های اعتراضاتی که در چندین نقطه کشور برپا و در حال گسترش است به یکدیگر بپیوندند و در راستای جنبش همبستگی ملی، زنجیره‌ای از اعتراضات و اعتصابات سراسری در کل کشور شکل گیرد.

پیش‌تر به تاریخ خرداد۱۴۰۰ با انتشار نامه ای سرگشاده به پیشگاه ملت بزرگ ایران یادآور شدیم که ایران پساجمهوری اسلامی، می‌بایست در چهارچوب حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بشر اداره شود. هیچ شهروندی به سبب باور سیاسی یا عقیدتی بازداشت و زندانی نگردد. قتل‌های حکومتی و حکم اعدام به کلی از میان برچیده شود، به انتقام و دشمنی‌ها پایان داده شود.

راه برای ما ایرانیان یکی است، آن هم راه آشتی، دوستی و وفاق ملی است. برماست تا با گسترش «گفتمان ملی» برای ایجاد دموکراسی، امنیت، رفاه و توسعه، ایران یکپارچه را دگربار بر بنیان دیپلماسی، دوستی و تعامل با جهان آزاد در گسترش صلح و ثبات به دهکده جهانی برگردانیم.

بنابراین، ما از همه کنشگران سیاسی، مدنی و حقوق بشری، از نهاد‌های مردمی تا مسئولان دولتی، نیروهای سیاسی و خدماتی درون نظام، مدیران، روحانیان آزاده و نیروهای مسلح، دعوت می کنیم، همسو با نافرمانی‌های مدنی خشونت پرهیز مردم ایران از تحریم انتخابات تا اعتصابات صنایع مهم کشور، در راه «همبستگى ملى»، برای گذار خشونت پرهیز از قانون اساسی آپارتاید دینی جمهوری اسلامی به قانون اساسی نوین دموکراتیک و جهان‌گرا پیرامون پیش-شرط‌های زیر، به «گفتمان ملی» بپیوندید:

 • برکناری آیت‌الله علی خامنه‌ای و برگزاری همه پرسی برای انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی،
 • برای تشکیل گروه مدیریت دوره انتقالی و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در دوره انتقالی تحت نظارت سازمان‌های بی‌طرف حقوق بشری و سازمان ملل برای تشکیل مجلس موسسان، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی نوین کشور مبتنی بر ارزش‌های زیر:
  • اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹٤۸، و تمامی کنوانسیون‌ها و میثاق‌های آن،
  • جدایی دین از حکومت مبتنی بر احترام کامل به همه ادیان، باورها و دگراندیشان،
  • برابری حقوق شهروندی برای همه ملت ایران از هر باور و دیدگاه عقیدتی و سیاسی، جنسیت، تیره و تبار در برابر قانون،
  • برابری حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی و سیاست،
  • آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها،
  • آزادی تشکل و فعالیت احزاب، اتحادیه‌های صنفی کارگران، صنعتگران، هنرمندان، نویسندگان و غیره،
  • برقراری اقتصاد آزاد بر پایه عدالت اجتماعی و ممنوعیت هرگونه انحصارگری، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان، و سازماندهی اداری کشور بر بنیان تمرکززادیی،
  • بکارگیری سیاست خارجی صلح‌آمیز و روابط دیپلماتیک سازنده مبتنی بر منافع ملی، پایبندی و احترام به نظم و قوانین بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت و ثبات در منطقه و سراسر جهان و پایبندی به پروتكل عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، شمیایی و میکروبی.

گسترش «گفتمان ملی»، انتخاب نظام سیاسی را توسط مردم از مسیر برگزاری همه‌پرسی در مرحله نخست و سپس برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، همراه با نظارت نهادهای حقوق بشری، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان، جهت تدوین قانون اساسی نوین دموکراتیک و جهان‌گرا را میسر می‌کند. برهمین اندیشه، از شما نیروهای سیاسی درون نظام، مدیران و کارشناسان عالی رتبه دولتی، بازرگانان و کشاورزان، روشنفکران و نخبگان، پیشه‌وران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فرهنگیان، کارگران، ورزشکاران، روحانیون آزاده و نیروهای مسلح که دل در گرو میهن دارید، فقر و فلاکتی که ملت ایران در ان اسیر گشته است را می بینید و از خطراتی که کشورمان را تهدید می کند، در رنج هستید، دعوت می کنیم به بستر گفتمان ملی در مسیر جنبش همبستگی ملی بپیوندید.

 تاریخ نوین قرن ما گواه است، کشورهایی که از تاریکی دیکتاتوری، فساد و فلاکت به دموکراسی و توسعه و رفاه دست یافتند، با گسترش «گفتمان ملی» و آشتی در پای میز مذاکرات، گذاری خشونت پرهیز به سوی دموکراسی را تجربه کردند و این مهم با پیوستن مقامات سیاسی و هواداران وقت به جنبش همبستگی ملی آن کشورها همچنان لهستان، آفریقای جنوبی، شیلی، اتیوپی، کره‌جنوبی و … ممکن شده است.

آری، با گسترش گفتمان ملی، می توانیم برای پاسداشت یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورمان ایران، از پیدایش جرقه‌های خشونت‌باری دیگر و یا رویداد مداخله نظامی خانمان‌سوز، جلوگیری کنیم. اکنون که از گذشته گذر کرده‌ایم، بیاییم با نگاه به آینده ای روشن برای برقراری حکومت مردم، به وسیله مردم و برای مردم هم‌آوا شویم.

 

پاینده ایران

 

امضاکنندگان از درون ایران

Emzaha

 

کنشگر حقوق بشر و دگرباشان تهران آجودانی رها
کنشگر سیاسی، راه سوم برای نجات ایران، وکیل دادگستری تهران امینی ارمکی اکبر
کنشگر سیاسی، رییس هیئت رهبری جبهه ملی ایران سامان ششم، دکتر تهران باوند هرمیداس
کنشگر سیاسی، حقوق دان      تهران       بیک نینا
کنشگر سیاسی و حقوق زنان، زندانی سیاسی، بیانیه ۱۴+۱۴، حقوقدان تهران پورفاضل گیتی
کنشگر سیاسی کرمانشاه تکوک کامران
کنشگر سیاسی، نویسنده تهران جانفشان بیژن
کنشگر سیاسی، هم وند جبهه ملی ایران  سامان ششم، مدرس دانشگاه داراب جباری عبدالمهدی
کنشگر و زندانی سیاسی، جانباز جنگ تحمیلی، بیانیه ۱۴+۱۴، دکتر زندان مشهد جعفری یزدی کمال
کنشگر سیاسی، هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران، روزنامه نگار تهران حاتمی عیسی خان
کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق، هم وند شورای جبهه دمکراتیک ایران تهران حنیفه طباطبایی یاسمین
کنشگر سیاسی، هم وند شورای جبهه دمکراتیک ایران تهران خسروی محمدرضا
کنشگر و زندانی سیاسی، آموزگار، بیانیه ۱۴+۱۴، مهندس زندان مشهد خواستار هاشم
کنشگر سیاسی، هم وند جبهه ملی  ایران سامان ششم‌ رشت زاد عیسا حسین
 

کنشگر سیاسی، هم وند هیئت رهبری جبهه ملی ایران سامان ششم، مهندس و نویسنده

تهران زعیم  

 

کوروش

کنشگر سیاسی، هم وند شورای جبهه دمکراتیک ایران، زندانی سیاسی سابق کرج سفری پرویز
کنشگر سیاسی، هم وند شورای جبهه ملی ایران سامان ششم، دکتر تهران شمس حمید
کنشگر سیاسی، دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران، زندانی سیاسی سابق، مهندس تهران طبرزدی حشمت الله
کنشگر سیاسی، هم وند شورای جبهه دمکراتیک ایران ، زندانی سیاسی سابق تهران فرجی منصور
کنشگر سیاسی و صنفی، هم وند کانون صنفی معلمان ایران، آموزگار بیانیه ۱۴+۱۴، زندانی سیاسی سابق مشهد لعل محمدی جواد
کنشگر سیاسی، هم وند شورای جبهه دمکراتیک ایران ، زندانی سیاسی سابق تهران مفتی زاده اسماعیل
کنشگر سیاسی، وکیل دادگستری شیراز محمدی سعید
کنشگر سیاسی، هم وند راه سوم برای نجات ایران تهران مسیح پور شکرالله
مرجع تقلید اسلامی، کنشگر حقوق بشر در حوزه اقلیت ها، آیت الله تهران معصومی تهرانی عبدالحمید
کنشگر سیاسی، هم وند جبهه دموکراتیک ایران تهران ملکی سونیا
کنشگر سیاسی، صنفی کارگری و حقوق زنان، بیانیه ۱۴+۱۴، زندانی سیاسی سابق تهران منصوری نرگس
کنشگر سیاسی، هم وند شورای جبهه ملی ایران سامان  ششم، مهندس اهواز موسوی مجتبی
کنشگر مدنی، نویسنده، شاعر، بیانیه ۱۴+۱۴، زندانی سیاسی سابق کرمان ناظمی پوران
سخنگو و هم وند شورای رهبری حزب پان ایرانیست ایران، بازنشسته آموزش و پرورش، دکتر تهران یزدی منوچهر