خبرها رسانه ویدیوها

کنفرانس چهاردهم بهمن: “آزادی برای ایرانیان” – زن، زندگی، آزادی

کنفرانس “زن، زندگی، آزادی” تحت حمایت عالی رئیس مجلس ملی، خانم یائل براون-پیوت، به ابتکار خانم آسترید پانوسیان-بووه، نماینده پارلمان پاریس، انجمن هم آوا و اتحادیه بین المللی علیه نژادپرستی و یهودستیزی (لیکرا)، برگزار شد این بزرگداشت به زنان و مردانی که در حال حاضر برای آزادی خود در ایران می جنگند ادای تقدیم شد […]