نامه کنشگران درون مرز به پرزیدنت بایدن
نامه ها

نامه سرگشاده ۳۸ کنشگر سیاسی و مدنی درون کشور به پرزیدنت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده

جناب رییس جمهور،

انتخاب شما به عنوان چهل و ششمین ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را شادباش می گوییم و برای موفقیت دولت شما بهترین آرزوها را داریم.

ما کنشگران سیاسی و مدنی باورمند به همبستگی ملی برای دستیابی به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک در ایران، فرصت را غنیمت می شماریم تا توجه شما را بر ضرورت همسویی با منافع ملت ایران در روابط آنها به ویژه با ایالات متحده آمریکا، مردمان خاورمیانه و در مجموع جامعه جهانی جلب کنیم.

از سال ۲۰۱۵، آرمان ها و خواست مردم ایران برای دستیابی به یک قانون اساسی سکولار و دموکراتیک به طور چشمگیری گسترش یافته است. پس از امضای توافقنامه «برجام»، جمهوری اسلامی ایران فرصت بزرگی را در ایجاد اصلاحات به معنای واقعی درراستای فراهم آوردن رفاه برای مردم خود، پایان دادن به رفتارهای تنش زا و پیوستن به سیاست هماهنگی و همزیستی با کشورهای منطقه را از دست داد. متاسفانه، رژیم میلیاردها دلار به دست آمده از توافق هسته ای ایران را همچنان برای صدور ایدئولوژی تمامیت خواه خود با تأمین بودجه شبکه های تروریستی، توسعه فناوری موشکی خود به عنوان اهرم تهاجمی در سلطه بر خلیج فارس و فراتر از آن، ادامه ایجاد آشوب در منطقه خاورمیانه استفاده کرد.

همانطور که شما به خوبی می‌دانید، مردم ایران مدت زمانی است که نارضایتی خود را از عملکرد جمهوری اسلامی و اراده خود را برای یک تغییر بنیادین ابراز داشته اند. اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ رویدادهای اخیری هستند که اراده مردم ایران را برای حاکمیت قانون مبتنی بر ارزش های جهانشمول و جدایی دین از سیاست گواهی می دهد. با این حال، همین اعتراضات خشونت پرهیز توسط نیروهای امنیتی رژیم به شکلی وحشیانه و خشونت آمیز برای خاموش کردن صدای معترضان، صورت گرفت که منجر به کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ ایرانی و دستگیری بیش از ده هزار انسان بی گناه شد.

دادخواستی موسوم به بیانیه ۱۴+۱۴ در خرداد ۱۳۹۸، در داخل ایران منتشر شدکه امضاکنندگان این بیانیه خواستار برکناری آیت الله علی خامنه ای، انحلال کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی برای گذار خشونت پرهیز در راستای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار از طریق همه پرسی سازمان یافته تحت بازبینی سازمان ملل و سایر سازمان های بیطرف جهانی شدند. این بیانیه واقعیتی از خواست ژرف جامعه ایران است.

امروز، به رغم برخورد وحشیانه رژیم با معترضان و نبود برنامه ریزی درست پزشکی در برخورد با ویروس مرگبار کرونا، همچنان مردم ایران در گوشه و کنار کشور به اعتراضات و اعتصابات خود دربرابر نظام جمهوری اسلامی و آیت الله علی خامنه ای ادامه می دهند. به راستی، حکومت دین¬مدار ایران، مقبولیت خود را در پیشگاه مردم خود از دست داده است. آنچنان که در اسفند ماه ۱۳۹۸، اکثریت مطلق مردم در ایران با بایکوت سراسری انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم مقبولیت این حکومت را به جهانیان نشان دادند.

همزمان با رویدادهای ایران و پیمان ابراهیم، ما شاهد دگردیسی ژئوپلتیکی چشمگیری در منطقه خاورمیانه هستیم. از آن‌جایی که جمهوری اسلامی با از دست دادن تدریجی نفوذ خود در سوریه، لبنان، عراق و سراسر خاورمیانه بزرگ روبرو است. براساس همین متغیرهای مهم است که حکومت دینی جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

جناب رئیس جمهور، ما قویاً براین باوریم که شرایط سیاسی امروز در ایران و خاورمیانه فرصتی تاریخی را برای مردم ایران فراهم کرده است تا پس از یک سده مبارزه خشونت پرهیز برای دستیابی به سامانه ای دموکراتیک و سکولار، به حاکمیت ملی دست پیدا کنند. بنابراین، ما با احترام از دولت شما می خواهیم نکته های زیر را در سیاست گذاری های خود درارتباط با حکومت ایران در دستور کار خود قرار دهید:

  • منافع و خواست اکثریت مطلق مردم ایران برای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار را در برابر مصالح نظام دینی جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسید،
  • فشار های حداکثری سیاسی، دیپلماتیک و مالی بر رژیم را ادامه دهید،
  • از حقوق بشر در ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی – عقیدتی و آنها که برای دگراندیشی زندانی هستند، پشتیبانی کنید،
  • از اراده ملت ایران برای گذار خشونت پرهیز به سوی سامانه ای دموکراتیک و سکولار، از طریق برگزاری همه پرسی آزاد و عادلانه پشتیبانی کنید.


با درودهای گرم
نام ۳۸ امضاکننده از داخل کشور در تصویر موجود است.