رسانه گفتگوها ویدیوها

تو با ایران هم آوا شو

تو با ایران هم آوا شو

بیا همخاک همخانه
تو ای آینده ی ایران
اگر درد وطن داری
بیا این گوی و این میدان

در این یأسِ هراس انگیز
مسیر سبز رویا شو
امیدی به غریبه نیست
تو‌ با ایران هم آوا شو

تو ای سرباز، فرمانده
بیا همرزم یاران باش
در این دشت بلا دیده
به جای تیر، باران باش

به موجِ خلق دل بسپار
غلافش کن سلاحت را
گلوله حق مردم نیست
بده دست رفاقت را

نگو‌ مومن نگو کافر
همیشه جای شک باقی ست
حقیقت را نفهمیدیم
که درد مشترک باقی ست

شروع فاجعه این بود
تعصب در هواداری
ببین حرف مخالف چیست
به آیینِ رواداری

تمام آرزوی ما
سپیداری ِ رستاک است
جوانه بار خواهد داد
و این خاصیتِ خاک است

#با_ایران_هم‌آوا_شو
#هم‌آوا