نگاره

تنی چند از امضاکنندگان سرشناس پیمان نامه هم‌آوا

.
داریوش اقبالی هنرمند سرشناس ایرانی و از امضا کنندگان پیمان‌نامه هم‌آوا، عضو سازمان عفو بین‌الملل و بنیانگذار بنیاد آینه است که تا کنون به چندین هزار شهروند کمک کرده تا اعتیاد را کنار بگذارند. سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی نه تنها کم کننده اعتیاد نیست بلکه به شیوع بیشتر آن دامن می‌زند و در تمام این چهل و یک سال مواد مخدر با قیمتی ارزان در دسترس بوده است.

داریوش اقبالی از امضاکنندگان هم آواست

مری آپیک بازیگر و تهیه کننده سرشناس ایرانی، از امضا کنندگان پیمان‌نامه هم‌آوا برای همبستگی ملی برای گذار خشونت پرهیز از حاکمیت دینی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملی دموکراتیک و سکولار در ایران است.

مری آپیک هنرمند بین‌المللی


سعید محمدی خواننده، شاعر و آهنگساز ایرانی از امضاکنندگان پیمان‌نامه هم‌آوا از هنرمندانی است که تلاش می‌کند همیشه صدای مردم باشد. او می‌گوید: همیشه از کودکی وقتی آرزوی خوانندگی در من اوج می‌گرفت یک آرزوی دیگر هم با آن پرواز می‌کرد آن هم این بود که نه تنها معروف و محبوب باشم بلکه مسئول هم باشم و به کمک دردمندان بروم. هنرمند معروف بسیار است اما هنرمندی که معروف باشد و احساس مسئولیت بکند کم. من آرزو دارم که در زمره گروه دوم باشم.

سعید محمدی خواننده ایرانی

شاهرخ شاهید خواننده و آهنگساز ایرانی از امضاکنندگان پیمان‌نامه هم‌آوا از هنرمندانی است که تلاش می‌کند همیشه صدای مردم باشد. او همواره از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران حمایت کرده است.

شاهرخ شاهید خواننده ایرانی

پروانه امیر افشاری (حمیرا) خواننده قدیمی و محبوب ایرانی نیز از امضاکنندگان پیمان‌نامه هم‌آواست.

حمیرا خواننده سرشناس ایرانی

مرتضی برجسته خواننده قدیمی و محبوب ایرانی نیز از امضاکنندگان پیمان‌نامه هم‌آواست. به عقیده او هنرمند، از هر نوع که باشد، در مواقع خاص بحران‌های اجتماعی-سیاسی در مملکت خودش، احساس وظیفه می‌کند که کاری انجام بدهد.

مرتضی خواننده ایرانی