پیمان نامه هم آوا
بیانیه ها پیام ها

بیانیه هم‌آوا؛ همبستگی ملی برای دموکراسی در ایران

چهل و یکسال است، مام میهن در سیاه‌ترین روزگار، در دوران سرکوب مرگبار حکومت مطلقه، به سوگ و خون نشسته است. هزاران هزار انسان، شهر به شهر، محله به محله، خانه به خانه ایستاده اند، سروده اند، رزمیده اند و جان خود را برای آزادی و سربلندی ایران فدا کرده اند. این نبرد به پایان نرسیده است.

میهن ما درخطر است و ما، تنی چند از کنشگران سیاسی و مدنی ایران، هم آوا با امضا کنندگان بیانیه ۱۴نفر، زندانیان سیاسی-عقیدتی و وکلای باورمند به اعلامیه جهانی حقوق بشر و یکپارچگی ارضی ایران، برای گذار خشونت پرهیز از حاکمیت دینی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملی دموکراتیک و سکولار، با هم اعلام همبستگی می‌کنیم و خواهان:

۱. استعفای علی خامنه ای
۲. انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی
۳. ایجاد شرایط لازم و کافی برای برگزاری رفراندوم به منظور تعیین نوع سامانه سیاسی کشور و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در دوره انتقالی تحت نظارت سازمان های بیطرف همچون سازمان ملل برای تشکیل مجلس موسسان
۴. تدوین قانون اساسی نوین کشور توسط مجلس موسسان مبتنی بر:


– اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹٤۸، و تمامی کنوانسیون ها و میثاق های آن
– جدایی دین از حکومت
– برابری حقوق شهروندی برای همه ملت ایران از هر تیره، تبار و باور در برابر قانون
– برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها
– آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها
– آزادی تشکل احزاب، اتحادیه های صنفی مستقل کارگران و صنعتگران مستقل
– برقراری اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعی
– بکارگیری سیاست خارجی مسالمت آمیز و روابط دیپلماتیک سازنده، پایبندی و احترام به نظم و قوانین بین الملل برای حفظ صلح و امنیت و ثبات در منطقه و سراسر جهان و پایبندی به پروتكل عدم گسترش سلاح های هسته ای

میهن ما درخطر است و همه نیروهای مسلح ایران زمین را فرامی خوانیم تا به مردم بپیوندند، درکنار مردم، پاسدار و حافظ مردم ، تمامیت مرزی ، و اموال ایران باشند.


ما آماده ایم تا مهر بورزیم تا بار دیگر این سرزمین دیار عشق و خرد گردد. این هدف نهایی ماست.

با هم برای ایران بمانیم
پاینده ایران